Sie sind nicht angemeldet.

06Cebeci

unregistriert

1

Donnerstag, 25. August 2011, 17:13

"Z " Harfi rüya tabirleri

Z
* ZABITA: Bir kimsenin rüyada zabita memuru görmesi, kurtulusa ve herkesin
selâmetine delâlet eder. Çünkü zabita halkin islerini islaha memurdur.
Rüyada zabita memuru görmek, islerini islaha çalisan ve insanlari koruyan kimselere
de isarettir.
Zabita memurunu güzel bir halde görmek, güzel bir yardima, siddet ve korkudan
emin olmaya delâlet eder.
Rüyada kendisini zabita memuru olmuş görmek, bir bela ve âfete isarettir. Zira bir
memurlukta manevî vebal vardır.
Rüyada zabita memurunu pejmürde bir sekilde görmek, o memurun isinin ehli
olmadigina ve kötü bir kimse olduguna delâlet eder.
Zabita memuru görmek, bazı kere de gam ve üzüntüye delâlet eder. Çok kere zabita
memurlari esnafi sikistirirlar.
* ZABIT (Subay): Rüyada zabit görmek, izzet ve serefe, halk arasında iyi bir isimle
anilmaya delâlet eder.
* ZAFERAN: Rüyada zaferan görmek, iyi bir sekilde medh edilmeye ve güzel isme
delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada yüklerle zaferani olduğunu görmesi, çok mala ve nimete nail
olmaya alâmettir.
Bekâr bir adamin rüyada zaferan görmesi veya almasi, güzel ve zengin bir kadinla
evlenmeye delâlet eder.
Rüyada zaferan ögüttügünü görmek, çesitli sebeplerden dolayi hastaliga isarettir.
Rüyada havanda zaferan dövdügünü görmek, bir kadinla münasebette bulunmaya
delâlet eder.
* ZAFER: Rüyada düsmana karsi zafer kazandigini görmek, san ve söhrete ve iyi bir
isimle anilmaya delâlet eder.
* ZAHIRE: Rüyada bugday, arpa gibi zahire görmek, mala, rizka ve menfaata delâlet
eder. Fakir bir adamin rüyada zahire görmesi, zengin olacagina alâmettir.
* ZAYIFLIK: Rüyada zayiflik, korku ve siddete delâlet eder.
* ZAHMET: Rüyada zahmet ve mesakkat çektigini görmek, refaha, rahatliga, sürür
ve sevince delâlet eder. Çünkü her zahmetin sonunda bir rahmet vardır.
bazı kere de rüyada zahmet ve mesakkat çektigini görmek, isinde hile yapmaya, batil
yolla insanlarin mallarini yemeye delâlet eder.
Mesakkat ve zahmet görmek, kaçinilmasi gereken seyleri yapmaya da isarettir.
Fihrist’e dön
* ZALIM: Zalim ve insafsiz birinin rüyada adaletli ve insafli davrandigini görmek,
malin ve canin emniyetine delâlet eder.
Günahta israrli olan bir kimsenin rüyada adaletli isler yaptığını görmesi, tevbe etmeye
ve günahtan halâs olmaya isarettir.
Rüyada zalim bir sultanin adaletini görmek, tebaanin üzüntü ve kederden
kurtulmasina ve sevince erismesine delâlet eder.
Rüyada bir kimsenin kendisine zulmettigini görmek, rüya sahibinin sevinç ve sürura
erisecegine isarettir.
* ZAM: Rüyada insanlarin yiyecegi ve giyecegi seylere zam yapildigini görmek, kolay
kazanilan rizka, menfaat ve mala delâlet eder.
* ZAMAN: Rüyada, gece ve gündüzden bir saatlik bir zamani görmek, o zaman
miktari nimete ye paraya delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada dualarin kabul edilecegi saati görmesi, kötülüklerin ve yaramaz
seylerin ortadan kalkmasina, fakirin zenginligine ve sözü yerine getirmeye delâlet
eder. Rüyada cuma saatini görmek, hastanin sifa bulmasina ve hayirli rizka delâlet
eder.
* ZAMK: Ibn-i Sîrîn hazretleri demistir ki: Rüyada zamk görmek, mal ve esyanin
arkada kalanina delâlet eder. Rüyada zamk yedigini veya bir kimsenin kendisine
verdigini veya satin aldigini görmek, halkin mal ve emvalinden istifade etmeye
alâmettir.
Rüyada bir kimseye zamk verdigini görmek, kendi malindan ona ihsan etmeye
isarettir.
Rüyada zamk görmek, az bir menfaata delâlet eder.
* ZAMBAK ÇIÇEGI: Rüyada zambak çiçegi görmek, refah ve genislige, rizik ve mala
ve müjdeli habere delâlet eder.
* ZAN: Rüyada bir kimseye hüsn-ü zanda bulundugunu görmek, hayir ve iyilige
delâlet eder. Kötü zanda bulunmak da bunun ziddi ile tâbir olunur.
* ZAR: Rüyada zar görmek ve oynamak, hakîr düsmana, harp ve husûmete delâlet
eder. Rüyada zar ile kumar oynadigini görmek, ne suretle olursa olsun hayra alâmet
degildir.
Cafer-i Sâdik (r.a.) demistir ki: Rüyada zar ve kumar oynamak bes vech ile tâbir
olunur:
a) Kumar ve muhasebe,
b) Zevce,
c) Evlat,
d) Kiz hizmetçi,
e) Mal.
Fihrist’e dön
Rüyada zar çektigini görmek, talih oyunlarina bel baglamaya ve bos ümide delâlet
eder.
* ZARARA UGRAMAK: Rüyada zarara ugradigini görmek, insanin isledigi günah ie
tâbir edilir.
Rüyada kendisine zarar ve musibet eristigini görmek, üzüntü, siddet ve mesakkate
delâlet eder.
bazı kere de rüyada zarara ugramak, itikadin bozukluguna veya hidayetten sonra
sapikliga delâlet eder.
Rüyada zarar ve musibete duçar olduğunu görmek, hastanin ölümüne, fakirlige,
hapislige ve körlüge delâlet eder.
* ZARF: Rüyada içinde mektup olan bir zarf görmek, ilme. ince bir mânâya, maksada
erismeye ve içine bir sey konulan sandiga delâlet eder.
Rüyada postadan bir zarf geldigini görmek, müjdeli ve hayirli habere veya gurbette
olan bir kimsenin dönmesine delâlet eder.
* ZAYIFLIK: Bir kimsenin rüyada ziyifligmi ve kuvvetten düstügünü görmesi, kuvvete
ve kudrete delâlet eder. Rüyada zayiflik görmek, ask ve üzüntü ile de tâbir olunur.
Yine rüyada zayif olduğunu görmek, fakirlige, makam ve mevkiden düsmege delâlet
eder. Rüyada vücudunun zayif olduğunu görmek, dinde noksanliga isarettir ve o kisi
farz olan ibadetleri eda etmekte tembellik eder.
* ZAYI VE TELEF ETMEK: Rüyada güzel ve hos bir seyi zayi ettigini görmek,
bulundugu bir hayri ifsad etmeye yani bozmaya isarettir. Veya o kisi sehadet ve
ahdini bozar.
Rüyada altin veya gümüs gibi bir seyi zayi ettigini görmek, kuyumcular hakkinda kötü
söz söylemeye delâlet eder. bazı kere de bir seyi telef etmek, kin ve düsmanliga
delâlet eder.
* ZEBERCED: Kisinin rüyada zeberced görmesi, temiz, pak. dogru, secaatli, takva ve
vera sahibi, dindar ve soylu birine delâlet eder.
Zeberced görmek, temiz ve helal mala da alâmettir.
Rüyada bir kimsenin kendisine" zeberced verdigini görmek, hayra, nimete, mala ve
menfaata delâlet eder. Yine rüyada zeberced görmek, çok hayra, devamli sevince,
menfaat ve helal mala isarettir.
bazı kere de zeberced görmek, ilim ve takvadan hâsil olan dogru söze delâlet eder.
Rüyada bir zeberced tasi buldugunu görmek, ele geçecek helal mala isarettir. Mâlik
oldugu zebercedi kaybettigini görmek, malda meydana gelecek zarara delâlet eder.
Rüyada bekâr bir kadinin bir erkegin kendisine zeberced hediye ettigini görmesi, o
kisi ile evlenmesine delâlet eder.
* ZEBUR: Rüyada Allah (c.c.) tarafindan kulu ve peygamberi Hazret-i Davud (a.s.)'a
Fihrist’e dön
nazil olan Zebur'u görmek, tevbe ve Allah korkusuna, ibadete, kalbleri birlestirmeye,
nese verici seylere ve hitabete nail olmaya delâlet eder.
Rüyada Zebur'u okudugunu görmek, peygamberlerin yolunca gitmeye isarettir.
* ZEHIR: Kisinin rüyada zehir görmesi, mala delâlet eder. Bir adamin rüyada
kendisine zehir içirdigini ve vücudunda sisler meydana geldigini görmesi, meydana
çikacak sis miktarmca mala nailiyete delâlet eder.
Rüyada zehir içtigini görmek, uzun ömre delâlet eder.
Ibn-i Kesir (rh.a.) demistir ki:
- Rüyada taninmis bir kimsenin kendisine zehir verdigini veya içirdigini görmek, o
zattan gelecek haram mala delâlet eder.
Rüyada zehir içerek vefat ettigini görmek, çok uzun yasamaya delâlet eder.
Rüyada çok zehirlere mâlik olduğunu ve bunlarla ugrastigini görmek, ahiete faydasi
olmayan islerle vakit geçirmeye delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada öldürücü zehir görmesi, ölüme isarettir. Yine zehir, onu rüyada
içen kimse için, üzüntü ve kedere delâlet eder.
* ZEHIRI YOK EDEN ILAÇ: Rüyada zehiri gideren ilaci görmek, korkudan emin
olmaya delâlet eder.
Bir gün bir adam, Ibn-i Sîrîn hazretlerinin huzuruna gelip:
- Ey imam, dedi, rüyamda bir yilan elimin bas parmagindan isirdi ve elimin bas
parmagi siserek aci ve istirap verdi ve bir ilaç alip agzima koyunca acisi zail oldu.
Ibn-i Sîrîn (rh.a.) o kimseye hitaben:
- Ey Adem, dedi, sen günahkâr kimselerle düsüp kalkan birisin. Eğer ilacin tesiri
olmadi deseydin, seni bir seye temessük etmis zannederdim. Ancak o seyin ne
olduğunu ben de bilmem.
* ZEKAT: Rüyada malinin zekâtini verdigini görmek, eldeki malin ziyadeligine,
temizligine ve artmasina delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada kendisine farz olan zekâti verdigini görmesi, nimete nail olmaya,
farzlari edaya, namazlari vaktinde kilmaya ve dinde salâha delâlet eder. Çünkü
Kur'ân-i Kerim'de: "Namazi dosdogru kilin, zekâti verin." buyurulmustur.
Yine bir adamin rüyada malinin zekâtini ayirip bir yere koydugunu görmesi, Allahu
Teâlâ tarafindan islerinin kolaylastirilmasina ve tevbeye delâlet eder.
Rüyada zekât vermek; menfaate, rahat ve sürura, makamin yükselmesine ve
belalarin def edilmesine delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada fitresini verdigini görmesi, namaza, tehlil ve tesbihe, borcu
ödemeye, hastaliktan berî olmaya alâmettir.
Rüyada zekât verdigini görmek, müjdeye, hayira, feyz ve sifaya, güç islerin
kolaylasmasina, hüzün ve sikintidan kurtulmaya, düsman üzerine galip gelmeye ve
Fihrist’e dön
bol rizka delâlet eder.
* ZEKERIYYA (A.S.): Rüyada pegamberlerden Zekeriyya (a.s.)'i görmek, dinde
salâha, müjdeye, imanda kemale ve salih bir evlat ile tebsir edilmeye delâlet eder.
Zekeriyya (a.s.)'i görmek, hayirli isleri basarmaya da isarettir.
Rüyada onun kabrini kazdigini görmek, onun yolunda gitmeye delâlet eder. Kazilan
kabirde onun mübarek vücudundan bir eser bulunursa, rüya sahibi muradina nail
olur.
* ZELZELE: Rüyada zelzele görmek, bir yerden bir baska yere göç etmeye alâmettir.
Rüyada bir dagin sarsildigini veya yerinden koptuktan sonra tekrar yerine geldigini
görmek, korku ve siddete delâlet eder. Çünkü zelzele büyük âfetlerdendir.
Rüyada yerin sarsildigini görmek, is ve geçimde meydana gelecek canliliga ve
berekete delâlet eder.
bazı kere de rüyada zelzele görmek, feryad ü Ilgan etmeye, karmakarisik sözlere,
can sikici haberlere ve sirlarin meydana çikmasina delâlet eder.
Rüyada bir mahalde zelzele olduğunu ve orada bir takim insanlarin yere battigini ve
bir kisminin da kurtuldugunu görmek, devlet reisinin oraya gelecegine ve halka zulüm
ile muamele edecegine isarettir.
bazı kere de bu rüya, siddetli bir hastaliga delâlet eder.
Kitlik hüküm süren bir yerde zelzele olduğunu görmek, o yerin mahsulünde meydana
gelecek büyüme ve berekete delâlet eder. Rüyada bag ve bahçede zelzele olduğunu
görmek, o bahçede mahsulâtin çok olacagina ve yaz yemislerinin bolluguna delâlet
eder.
Rüyada Mayis ayinin gece ve gündüzünde zelzele olduğunu görmek, halk arasında
çikacak kavgaya ve devamli meydana gelecek fitnelere delâlet eder. Haziran'da
görülen zelzele, serli ve kötü insanlarin helakine isarettir.
Temmuz ayi içinde zelzele görmek, sanli ve ulu bir zatin vefatina delâlet eder.
Agustos ayinda görülen zelzele, o yere yönelecek bir düsmana isarettir.
Rüyada her ayin kendine göre tâbiri vardır. Zelzele rüyasina türlü türlü tâbirler
yapilmistir. Her seyin en güzelini ve dogrusunu ancak Allahu Teâlâ bilir.
* ZEMBIL: Rüyada zembil görmek, zevceye, hizmetçiye, çocuga, mala, rizka ve
menfaate delâlet eder. Yine zembil rüyasi, aile ve çocuklari için arzu ettikleri seyi
hazirlayan ev sahibine delâlet eder. Zembil, bazı kere de erkek hizmetçiye isarettir.
Rüyada zembil görmek, uzun ömre, nimete, hayir ve berekete, din kuvvetine ve
mirasa da delâlet eder.
* ZEMZEM: Bir kimsenin rüyada zemzem içtigini görmesi, dert ve hastaliklardan sifa
bulmaya, gönül aydinligina, ilim ve irfana nailiyete delâlet eder. Çünkü zemzemde
sifa vardır ve ne niyetle içilirse, o sey hâsil olur.
Yine rüyada zemzem içtigini görmek, takva ve iyilik cihetinden bir hayra erismeye
isarettir. Rüyada zemzemi bir testiye doldurdugunu görmek, irfan nuru ile
bezenmeye, ilme, hikmete ve helal rizka delâlet eder.
Zemzem ile abdest aldigini ve namaz kildigini görmek, hacca gitmeye isarettir.
Rüyada baskalarina zemzem ikram ettigini görmek, çok çok hayra nail olmaya delâlet
eder.
Rüyada zemzem suyunu basina döküp onunla serinledigini görmek, günahlardan
halâs olmaya ve hastaliktan sifaya delâlet eder.
* ZENGIN: Rüyada çok çok zengin olduğunu görmek, fakirlik ve kanaat ile tâbir
olunur. Çünkü kanaat, tükenmez bir hazinedir.
Rüyada zengin ve varlikli bir kimseyi görmek, sikinti ve üzüntüye delâlet eder. Çünkü
zenginlerin üzüntüsü eksik olmaz.
* ZENCEFIL: Ibn-i Srîn hazretleri demistir ki: Rüyada zencefil yedigini gören hasta
olur ve neticesinde vefat eder. Rüyada zencefil sattigini veya birine verdigini görmek,
keder ve üzüntüden kurtulmaya delâlet eder.
Rüyada zencefil ile resim yaptığını veya boyadigini görmek, dünyanin pis seyleriyle
magrur olmaya isarettir.
Bir kimsenin rüyada zencefil ile Kur'ân-i Kerim veya tevhide it bir sey yazdigini
görmek, hayir ve menfaata delâlet eder.
* ZERDALI: Rüyada ve mevsiminde görülen zerdali, altinlara delâlet eder. Rüyada
yesil zerdali görmek, gümüs para ile tâbir olunur.
Rüyada zerdali agacinin meyvelerinin yesil olduğunu görmek, gümüs paraya, sari
olduğunu görmek, altina delâlet eder.
Bekâr bir kimsenin rüyada zerdali agacindan meyveler topladigini görmesi, zengin ve
güzel bir kadinla evlenmeye delâlet eder.
bazı kere de zerdali agaci görmek, kendisinden istifade edilmeyen hastalikli bir
adama isarettir.
Rüyada meyveli veya meyvesiz bir agacin dalini kirdigini görmek, yakini ve dostu
olan bir adamla kavga etmeye alâmettir.
Bir kimsenin rüyada mevsimi disinda sari zerdali yedigini görmesi, altin para sadaka
etmeye ve hastaliktan sifa bulmaya delâlet eder.
bazı tâbirciler demislerdir ki: Rüyada zerdali agaci görmek, münafik bir adama
isarettir. Çünkü, sarilik hastalik; hastalik ise, nifaktir.
Rüyada elma agaci üzerinden zerdali topladigini görmek, halktan zorla vergi almaya
isarettir. Çünkü elma agacinda zerdali olmaz.
Bazan da zerdali, korkuya delâlet eder. bazı kere de kolaylikla erisilecek rizka
isarettir.
* ZERDE: Rüyada, zaferansiz beyaz zerde görmek, menfaata delâlet eder. Zerdeyi
Fihrist’e dön
zaferanli ve sari renkte görmek, hastalik ile tâbir olunur.
* ZERGEDAN: Rüyada zergedan görmek, büyük bir mala delâlet eder.
* ZEVCE: Rüyada insanin kendi zevcesini görmesi veya ondan bir sey almasi,
müjdeye, bahtin açikligina ve menfaata delâlet eder.
* ZEYBEK: Rüyada zeybekleri oynarken görmek, sevinçli günlere, dügün ve
bayrama veya bir seyi kutlamaya delâlet eder.
* ZEYTIN: Bir kimsenin rüyada zeytin görmesi, ilme, hikmete, berekete ve menfaate,
güzel rizka, mübarek bir zata ve güzel bir zevceye delâlet eder. Çünkü zeytin
mübarek bir meyvedir.
Rüyada zeytin agaci satin aldigini görmek, hayir ve menfaate, feyz ü berekete
delâlet eder. Zeytin agaci diktigini görmek, bol ve genis rizka isarettir.
Rüyada zeytin agacinin üstüne çiktigini örmek, çok ve bol nimete nail olmaya
isarettir. Zeytin agacindan indigini veya düstügünü görmek, eldeki nimetin
noksanlasacagma delâlet eder.
Kirmanî demistir ki: Rüyada zeytin agaçlarindan yaprak toplayip evine götürdüğünü
görmek, hayirli rizka ve çok mala delâlet eder.
Günahkâr bir adamin rüyada zeytin görmesi, iman ve hidayet nuruna ermeye,
tevbeye, ilme ve Kur'ân-i Kerim okumaya delâlet eder.
bazı kere de zeytin görmek, kolay elde edilen mala, helal rizka, sevince ve geçimde
genislige delâlet eder.
Yine rüyada zeytin görmek veya yemek, hayir ve berekete isarettir.
Zeytin agaci görmek, mal, esya ve serefli bir kadina da delâlet eder. Rüyada agaçtan
zeytin topladigini görmek, hayir ve berekete delâlet eder.
Nablusî (rh.a.) demistir ki: Rüyada zeytin yaprağı görmek, emniyet edilir saglam bir
seye tutunmaya veya salih kimselere ya da insanlarin hayirlilarina delâlet eder.
Rüyada zeytin temizledigini yahut siktigini görmek, çetinlik ve
mesakkate isarettir. Zeytinin yaprağı ise, iste sabir ve sebata, hastalarin iyilesip afiyet
bulmalarina delâlet eder.
* ZEYTINYAGI: Bir kimsenin rüyada zeytinyagi görmesi, rizik ve helal mala delâlet
eder. Rüyada zeytin yagi ile vücudunu yagladigini görmek, afiyet ve sifaya alâmettir.
Bazan da zeytinyagi görmek, ilim, bereket, hidayet, hikmet, batini nur ve helal rizka
delâlet eder.
Yine zeytin yagi rüyasi, göz ve gönül nuruna ve kalb safasma delâlet eder.
Bir kimsnin rüyada zeytinyagi içtigini görmesi, sihire veya hastaliga isarettir. Rüyada
temiz ve güzel zeytinyaginin çirkin olarak görülmesi, sözü bozmaya, vaadinden
dönmeye delâlet eder.
Fihrist’e dön
* ZEYTINYAGCI: Rüyada zeytinyagciyi görmek, ilim ve hi dayet ile tâbir olunur. Bir
kâfirin rüyada zeytinyagciyi görmesi, Müslüman nuru ile sereflenmesine ve
hidayetine delâlet eder. Yine rüyada zeytinyagciyi görmek, ilim sahiplerine ve
sultanlara yakinliga delâlet eder.
* ZIRH: Rüyada zirh görmek, korku ve siddetten emin olmaya, kudret ve kuvvete, mal
ve maisete delâlet eder. Rüyada zirh görmek, bes vech ile tâbir olunur:
a) Emn ü eman,
b) Seref,
c) Güzel geçim,
d) Evlat,
e) Nimet.
Bir kimsenin rüyada zirh görmesi, düsmandan vikaye ve muhafazaya delâlet eder.
Çünkü, zirh harpte düsmandan korunmak için kullanilir.
Rüyada zirh dokudugunu görmek, kuvvetli bir yer yapmaya ve kaleye delâlet eder.
Rüyada kendisine zirh giydirildigini görmek, devlet dairelerinden birinde yüksek bir
memuriyete delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada kendi üzerinde demirden bir gömlek görmesi, dinin korunmasina,
kalbde kuvvete, bedende sihhate delâlet eder.
Bir kadinin rüyada zirh görmesi, kendisi için örtüye ve kendisini muhafaza eden
kocaya isarettir.
Rüyada zirh görmek, üzüntü ve kederden kurtulmaya da delâlet eder. Zirh, gücü
kuvveti yerinde ve babasinin yardimina kosan bir çocuga da isarettir.
Yine rüyada zirh giydigini görmek, yardimci erkek kardese, yahut sefkatli bir çocuga
veya mal ve mülke delâlet eder.
Rüyada demirden iki bilegi olduğunu görmek, iki erkek akrabaya delâlet eder. Yine bir
kimsenin rüyada"kendi üzerinde demirden iki bilek olduğunu görmesi, rüya sahibinin
çocuguna ve yolculukta olan kuvvetine delâlet eder.
* ZIRH USTASI: Kisinin rüyada zirh yapan ustayi görmesi, çetin ve müskül isleri
kolaylastirmaya delâlet eder. Bekâr bir kisinin zirh ustasini görmesi, serefli bir kadinla
evlenmeye delâlet eder.
Rüyada zirh yapani görmek, halka edeb ve ilim ögreten ve onlara iyi ahlâki gösteren,
buna mukabil kendisinde nifak olan kimseye delâlet eder.
Yine zirh yapani görmek, halkla ünsiyet ve ülfet etmeye, güze] ve hikmetli söz
söylemeye isarettir.
* ZIT SEYLER: Rüyada sağ olan bir adamin ölü olduğunu görmek, o kisinin
hayatinda elde edecegi nasibe delwâlet eder.
Buna mukabil, ölü bir adamin rüyada sağ olarak görülmesi, onun ahirette güzel ve
büyük bir nasibe nail olacagina isarettir.
Fihrist’e dön
Rüyada suyun atese, atesin suya dönüstügünü görmek, acayip haberlere ve
beklenmedik hadiselere delâlet eder.
* ZIRNIK (Siçan otu): Rüyada bu otu görmek, mesakkat ve hastaliga isarettir.
Rüyada zirnik otu yedigini görmek, ölüme delâlet eder.
* ZIFT: Rüyada zift görmek, mala ve rizka delâlet eder. Zift ve boyayi bir arada
görmek, kaçinilacak seylerden korunmaya ve ziyarete isarettir.
bazı kere de zift görmek, kazanç ve tevbeye delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada elbisesine zift bulastigini görmesi, hayir ve menfaata delâlet
eder. Rüyada zift yedigini görmek, haram ma] yemeye veya gam ve hüzüne delâlet
eder.
* ZILIF: Bir kimsenin rüyada zilif görmesi, hastaliktan halâs olmaya ve afiyete delâlet
eder.
Rüyada iki tarafta zilif görmek, hayirli ve temiz iki erkek çocuga delâlet eder.
Rüyada kendi ziliflerini yoldugunu görmek, eldeki servetin zayi olmasina delâlet eder.
Rüyada bir baska adamin zilfini yoldugunu görmek, yolan kisinin yolunan kisiden
ödünç para almasina isarettir.
* ZILLET: Rüyada kendisinin hor ve hakir olduğunu görmek, aziz ve muzaffer olmaya
isarettir. Çünkü, rüya bazı kere ters tecelli eder.
bazı kere de zillet rüyasi, fakirlik, yoksulluk ve dinde noksanliga delâlet eder.
* ZIL: Rüyada bir kapinin zilini görmek, beklenmedik habere delâlet eder. Çünkü
kapilara bazan beklenmedik kimseler gelebilir.
* ZIKRULLAH: Rüyada Cenab-i Hakk'i zikrettigini görmek, korku ve siddetten emin
olmaya, hayir ve rahmet kapilarinin açilmasina, hastaliktan sifaya, güç islerin
kolaylasmasina delâlet eder.
Rüyada, Rabb-i Kerim'ini çok zikrettigini görmek, çok çok hayra ve sürura delâlet
eder ve rütbenin yükselmesine de isarettir.
Rüyada "Lâ ilahe illallah" diyerek zikrettigini görmek, çok çabuk gelecek nimete,
feraha ve rahmete delâlet eder. Rüyada Kelime-i Tevhid'i zikretmek, son nefeste
iman ile gitmeye de alâmettir.
Bir kimsenin rüyada "Lâ havle vela kuvvete" okundugunu görmesi, husûl-i mal ve
nimete ve Allahu Teâlâ'nin Hıfz ve emaninda olmaya delâlet eder.
Ibn-i Kesir (rh.a.) demistir ki: Rüyada "lâ havle" okudugunu görmek, çok hayira ve
define bulmaya delâlet eder. Çünkü, bu kelime cennet hazinelerindendir.
Rüyada "Allah" ism-i seriliyle zikrettigini veya zikrolundugunu görmek, din ve itikadin
saglamligina, dünya ve ahirette aziz ve muhterem olmaya, cennet ve ridvan ile
müjdelenmeye delâlet eder.
Fihrist’e dön
* ZINA: Rüyada zina ettigini görmek, hainlige ve betbahtliga delâlet eder. Çünkü
zina, hayasizliktir.
Bir kimsenin rüyada zina ettigini görmesi, hirsizlik ile tâbir olunur. Çünkü zina eden
kisi hirsiz gibi gizlenir.
Zina, bazı kere de hayir ile tâbir edilir. Bundan dolayi güzel ve genç bir kadinla zina
ettigini gören kimse, malini muhafaza edilecek bir yere koyar.
Bir hükümdarin rüyada zina ettigini ve kendisine de had cezasi vuruldugunu görmesi,
saltanatinin kuvvetine delâlet eder.
Nablusî (rh.a.) demistir ki:
- Rüyada güzel yüzlü temiz kiyafetli salih, dindar ve âlim olarak bilinen bir kisim
kimselerin güya zina eden bir kadina müracaatlari ve ondan bir sey elde ettiklerinin
görülmesi, o kimselerin bir âlimden ilim almalarina ve ilme talip olmalarina ve o zina
eden kadindan nail olduklari sey miktarinca, o âlimden ilim ögrenmelerine delâlet
eder.
Yine rüyada tanidigi bir kisinin zevcesi ile zina ettigini görmek, o kisinin malindan ele
geçecek nasibe delâlet eder.
Rüyada bir kimsenin genç bir kadinla oynastigini görmesi, görünmez bir yerde malini
zayi etmesine alâmettir.
* ZINCIR: Bir kimsenin rüyada zincir görmesi, ömrü uzun olan kadina ve helal mala
delâlet eder. bazı kere de zincir, korkutulmaya isarettir.
Rüyada zincirle baglandigini görmek, üzüntü ve kedere delâlet eder. Rüyada
boynunda bir zincir olduğunu görmek, Eğer bekâr ise, ahlâksiz ve huysuz bir kadinla
evlenmeye delâlet eder.
Rüyada ayak ve elden zincirle bir direge baglandigini görmek, üzüntü, mesakkat,
keder ve sikintiya delâlet eder. Zincir görmek,
islerin durgunluguna ve çetinlesmesine de isarettir.
Gümüsten mamul saat zinciri görmek, birikmis mala, hizmetçiye, menfaat ve rizka
delâlet eder.
Ebu Saidü’l-Vaaz demistir ki: Rüyada tutulup pirangaya konuldugunu görmek, büyük
sikintiya ve musibete delâlet eder.
Rüyada ellerinin bogazina zincirle bagli olduğunu görmek, cimrilige delâlet eder. Yine
rüyada boynunda zincir olduğunu ve çekilip götürüldügünü görmek, nifak ve fitneye
alâmettir.
* ZINDAN: Rüyada meçhul bir zindana girdigini görmek, kabir ile tâbir olunur. Çünkü
zindan, hayatta olanlarin kabridir. Eğer zindan bilinen bir yer ise, rüya, üzüntü, keder
ve sikintiya delâlet eder.
Rüyada haneye benzeyen bir zindanda olduğunu görmek, bir kadin ile evlmeye ve
ondan gelecek mala ve evlada delâlet eder. Rüyada bir odada hapis edildigini
görmek, hayir ve menfaata delâlet eder.
Fihrist’e dön
Rüyada zindandan çiktigini ve fakat tekrar zindana girdigini görmek, rüya sahibinin
yeniden günah ve kötü islere dönmesine delâlet eder.
Rüyada zindandan firar ettigini görmek, mesakkat ve zahmetten kurtulmaya veya
ölüme delâlet eder.
Cafer-i Sâdik (r.a.) demistir ki: Rüyada zindana girip hemen çiktigini görmek, arzu
ettigi seye tamamiyla nail olmaya delâlet eder.
* ZINDANCI: Kisinin rüyada zindanciyi görmesi, kabirleri kazan kimseye isarettir.
Çünkü zindan da bir nevi kabirdir.
* ZIYAFET: Bir kimsenin rüyada ziyafet verdigini görmesi, hayir ve nimetin üzerinde
toplanmasina delâlet eder.
Rüyada bazı kimseleri toplayip onlara ziyafet verdigini ve bosa giden seyler
yedirdigini görmek, o kisiler üzerine reis olmaya delâlet eder.
Kirmani demistir ki: Rüyada ziyafet sofrasindan bir sey yedigini görmek, hayir ve
rizka delâlet eder. Bekâr bir adamin rüyada kurulmus sofradan yemek yedigini ve su
içtigini görmesi, iyi ve serefli bir hanimla evlenmeye delâlet eder.
Denilmistir ki: Bir kimsenin rüyada ziyafet vermesi, kaybolan bir zatin gelmesine
isarettir.
Rüyada sofranin üzerinde birçok yemekler olduğunu ve kendisinin de sedirde
oturdugunu görmek, izzet, seref, velayet, ferah, velime, müjde ve menfaata delâlet
eder.
Rüyada sofrayi kurdugunu görmek, uzun ömre; kurulmus sofrayi toplamak da ölüme
delâlet eder.
* ZIYARET: Bir kimsenin rüyada Resûl-i Ekrem (s.a.v.) efendimizi ziyaret ettigini
görmesi, salih ve güzel ameller isleyerek kendisini Allahu Teâlâ'ya sevdirmeye, korku
ve siddetten emin olmaya, halkin büyüklerine yaklasmaya, sanin yüceligine, âlim,
fazil, gönül ehli ve büyük zatlara muhabbet etmeye ve onlar ile olmaya delâlet eder.
Yine rüyada Allah'in sevgili ve serefli Resûlü'nü ziyaret etmek ve onun mübarek
cemalini görmek, hidayet, ilim, hikmet ve marifete ve imanda kemâle, onun sefaatine
ermeye alâmettir.
Rüyada Mescid-i Aksa'yi ziyaret ettigini görmek, berekete, ilimlere, harika sirlara
muttali olmaya, fazilet ve irfana, san ve
serefe delâlet eder.
Rüyada, Allah'in kudsi evi Kabe'yi ziyaret ettigini görmek, hacca gitmeye, dualarin
kabulüne, güzel ameller islemeye, dinde salâha, günahlarin magfiretine ve manevî
rizka delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada Hazret-i Ibrahim'i ziyaret ettigini görmesi, ana babaya itaat ve
onlara iyilige, Allah yolunda fedakârliga, sidk ve iman kuvvetine, Cenab-i Hakkin
keremine mazhar olmaya delâlet eder.
Fihrist’e dön
Rüyada peygamberleri, velileri, sahabileri, kudsî yerleri ziyaret ettigini görmek, hayir
ve berekete, makamin yüksekligine, duanin kabulüne, günahlarin magfiretine ve
ziyade hayra delâlet eder.
* ZIYNET: Rüyada inci, cevher, taç gibi ziynet esyasi görmek, ibadet eden insana,
ilme, hayir ve menfaata delâlet eder. bazı kere de ziynet görmek, süs ve israfa
isarettir.
* ZIYAN: Rüyada, ticaret veya herhangi bir seyde zarar ve ziyana ugradigini görmek,
itikadin bozukluguna veya rüya sahibinin günahina delâlet eder.
* ZULÜM: Rüyada ilim ve irfan sahibi ve Kur'ân ehli kimsenin zulüm yaptığını
görmek, Allahu Teâlâ'nin af ve magfiretine nail olmaya delâlet eder.
Rüyada bir adamin kendisine zulmettigini görmek, düsman üzerine galip gelmeye
isarettir.
Ibn-i Sîrîn hazretleri demistir ki: Rüyada bir kimseye zulmettigini görmek, zulüm
eyledigi kisinin zulmüne ugramaya delâlet eder. Rüyada kendisinin zalim olduğunu ve
ona buna zulmettigini görmek, feyz ü felahtan uzakliga ve sonun perisanligina delâlet
eder.
Rüyada bir hükümdarin veya devlet reisinin halka zulmettigini görmek, fitne ve fesada
ve memleketin harab olmasina delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada iktidar sahibi bir adam tarafindan yapilan zulmü görmesi,
mahvolmaya ve ülkelerin yikilip gitmesine delâlet eder.
Denilmistir ki: Rüyada zalim olduğunu gören kimse fakirlige duçar olur. Rüyada,
yaptigi haksizlik ve zulmü itiraf ettigini görmek, Allah'a yüz tutmaya ve tevbeye
delâlet eder.
Rüyada zulmettigi bir kimsenin kendisine beddua ettigini görmek, rüya sahibi için
azab ve ikaba isarettir. Çünkü: "Mazlumun bedduasindan sakininiz" buyurulmustur.
Rüyada kendisine zulmeden bir adamin kendi aleyhine beddua ettigini görmek, hayir
ve müjdeye isarettir.
* ZURNA: Rüyada zurna görmek, davul gibi tâbir olunur. Zurna çalindigini isitmek, iyi
bir söz isitmeye delâlet eder.
Ebu Saidü'1-Vaaz demistir ki: Rüyada bir hastanin yaninda zurna çalindigini
görmek, ölü üzerine aglamaya delâlet eder.
Rüyada bir padisahin veya yüksek makam sahibi birinin kendisine bir zurna verdigini
görmek, refah ve sürura delâlet eder.
Rüyada zurna çaldigini ve parmaklarini zurnanin delikleri üzerine koydugunu
görmek, Kur'ân-i Kerim'i ve mânâsini ögrenmeye delâlet eder. Ve o kisi çok güzel
Kur'ân okur.
Rüyada hastanin zurna çalmasi, onun ecelinin geldigine alâmettir.
bazı kere de rüyada bu âleti görmek, oyuna, hareket etmeye ve fitneye delâlet eder.
Fihrist’e dön
Bir kimsenin rüyada kendi yaninda zurna, kaval ve düdük bulundugunu görmesi, bir
hadis isaretince Kur'ân-i Kerim okumada üstad olmaya delâlet eder.
Rüyada elinde altindan bir zurna olduğunu ve onu çaldigini görmek, âlimler için
ilimlerinin intisar edecegine delâlet eder.
Yine rüyada zurna, ney ve kaval gibi seyler görmek, ölü üzerine aglayan bir kadina
isarettir.
* ZURNACI: Bir kimsenin rüyada zurnaciyi görmesi, feraha, üzüntü, keder,
mesakkat ve sikintinin gitmesine delâlet eder. bazı kere de zurnaciyi görmek,
aglamaya ve feryat etmeye isarettir.
Zurnaci görmek, halki birbirine düsüren, fitne ve fesat çikaran kötü kimselere de
delâlet eder. Çünkü zurna çalmak havai ve bos seydir.
* ZUHD: Rüyada kendisini zühd haline bürünmüs görmek. "Halkin elinde olandan
zühdde bulun ki, halk seni sevsin." hadis-i serifînce, halk tarafindan sevilmeye
delâlet eder.
Zühd, takva, vera, Allah muhabbetine götüren seylerdir. Bunları görmek de magfiret-i
ilâhiyeye mazhariyete delâlet eder.
* ZÜLKARNEYN (A.S.): Rüyada Hazret-i Zülkarneyn'i görmek, bir adama bir
ihtiyacindan dolayi sefaat etmeye ve onun ihtiyacini gidermeye, onun elinden tutup
selâmete çikarmaya delâlet eder.
Zülkarneyn (a.s.)'i rüyada görmek, güzel isimle anilmaya, dinde sidka ve hayirli
amellere delâlet eder.
Yine rüyada o mübarek zati görmek, uzun ömre, nimet ve berekete delâlet eder.
* ZÜLKIFL (A.S.): Rüyada, Allah'in elçilerinden Hazret-i Zülkifl’i görmek, bir kimseye
kefil olmaya ve emanete delâlet eder.
Yine Zülkifl (a.s.)'i görmek, Hak yolda sebata, Allah'a teslimiyete, hayir ve menfaata
delâlet eder.
* ZÜMRÜT: Rüyada zümrüt görmek, helal mala, evlada, ihvan kardese ve rizka
delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada zümrüt görmesi, sehadete, cennet kösklerine girmeyi gerektiren
güzel amel ve hareketlerde bulunmaya delâlet eder.
Kirmani demistir ki: Rüyada iri taneli ve ayipsiz zümrüt tasina mâlik olduğunu
görmek, takvaya, din ve salâha, helâl mal ve rizka delâlet eder.
Ebu Saidü'1-Vaaz demistir ki: Rüyada zümrüt görmek, terbiyeli ve ahlâki güzel
secaatli bir kimseye isarettir.
Rüyada zümrüte rastgeldigini veya ona mâlik olduğunu görmek, salih kardeslere,
ahlâki güzel evlada, faydalı ilme, temiz ve helâl mala delâlet eder.
Fihrist’e dön
* ZÜNNAR: Rüyada zünnar görmek, çocuga isarettir. Bu sebeple rüyada zünnarmm
kirildigim görmek, rüya sahibinin çocugunun vefatina alâmettir.
Biliyorsunuz zünnar Hiristiyanlarin bellerine sardigi kusaktir. Rüyada Müslümanm
zünnar görmesi, san ve söhrete isarettir. Yine Müslüman ve dindar bir kimsenin
rüyada zünnar görmesi, galibiyet ve yardima delâlet eder.
bazı kere de zünnar, ibadete ve onu giyen kimse için ibadet ve taata alâmettir.
Rüyada görülen zünnar, yeni elbise üzerinde ise, çocuga, elbisenin altinda ise, din ve
dünyanin bozukluguna isarettir.
Zünnar görmek, zina ve atese, bazan da ömrün normal olmasina delâlet eder.
Rüyada elinde zünnar olduğunu görmek, dinde zaafa isarettir.
* ZÜLÜF: Bir kimsenin rüyada zülüf görmesi, mala, erkek çocuga, ziynete ve
hizmetçiye delâlet eder.
Evli bir kadinin rüyada zülüf ve saçlarini görmesi, iyi ve üstün bir çocuk doguracagina
ve senenin ucuzluk ve bolluk içinde geçecegine ve rizka delâlet eder.
Yine bir kadinin rüyada zülüf ve saçlarini kalin ve birbirine dolasmis görmesi, söhret
bulacagi bir ise delâlet eder.
Bir kadinin rüyada zülüf ve saçlarini ördügünü görmesi, insanlarin basina geçip âmir
olacak bir çocuk dogurmasina ve senenin ucuzluk ve bolluguna ve hayirlarin
çokluguna delâlet eder.
Evli kadinin rüyada saçini simsiyah görmesi, kocasinin halinin güzelligine ve kocasi
yaninda olan kiymetine alâmettir.
Bir kadinin rüyada basini devamli olarak açik görmesi, kocasinin kaybolup artik
ebediyyen ona dönmemesine isarettir. Bekâr bir kadinin bu rüyayi görmesi, ebedî
olarak evlenmemesine delâlet eder.
bazı kere de kadinin rüyada saçini berrak ve siyah görmesi, kocasinin mali ile
zengin olmasina delâlet eder.
Yine rüyada zülüf görmek, mal ve erkek çocuga alâmettir. Zülüf görmek, maisetin iyi
olacagina, hayir ve menfaata da delâlet eder.
* ZÜRAFA: Rüyada zürafa görmek, garip haberlere, hamile kadina, mal ve geçim
hakkinda âfete delâlet eder.
Rüyada bir zürafaya bindigini görmek, çok çetin ve zor islerin üstesinden gelmeye
delâlet eder. Çünkü zürafaya binmek güç bir istir.
Denilmistir ki: Zürafayi görmekte hayir yoktur. Çünkü bu hayvan, mal hakkinda âfete
delâlet eder.
Rüyada zürafa görmek, efendisine itaat etmeyen kadina da delâlet eder.
Rüyada bir zürafaya mâlik olduğunu ve onu diledigi gibi kullandigini görmek, itaatkâr
hizmetçiye isarettir.
Fihrist’e dön
* ZUYUT (Yaglar): Rüyada yaglar görmek, mal ve nimete delâlet eder.
Danyal (a.s.) demistir ki: Rüyada Züyut (yani yaglar) mal ve nimetle ve mirasla tâbir
olunur.
Rüyada pelesenk, zambak gibi agir yaglar ilim ve hikmete delâlet eder.
Rüyada, yasemen, menekse, nilüfer ve süsen yaglari görmek, büyüklerden menfaat
elde etmeye isarettir.
Ibn-i Sîrîn (rh.a.) demistir ki: Rüyada vücudunu herhangi bir yagla bulasmis görmek,
hastalik ile tâbir olunur. Israf etmeksizin basini yagladigini görmek, sihhate ve
ziynete isarettir.
Rüyada yag yemek ve onunla yaglanmak -israf olmadigi halde-ziynet ve sihhate,
israf edilirse gam ve kedere delâlet eder.
Rüyada biyigini ve gögsünü yagladigini görmek, yalan yere yemin etmeye alâmettir.
Rüyada zeytinyagi yedigini görmek, helâl mala delâlet eder.
Cafer-i Sâdik (r.a.) demistir ki: Rüyada pak ve güzel kokulu yag görmek, alti sekilde
tâbir olunur:
a) Güzel ve hasna hizmetçi,
b) Zikir ve sena,
c) Güzellik
d) Menfaat,
e) Iyi ve hos söz,
f) Yumusak huy.
Rüyada hangi cinsten olursa olsun fena kokulu ve bozuk yaglar görmek, üç vech ile
tâbir olunur:
a) Ahlâksiz zevce,
b) Fasik kimse,
c) Çirkin söz.
Sunu ifade edelim ki, hayat rüyalar kadar hos ve güzel olmayabilir. nasıl ki gözümüzü
açinca rüyadan eser kalmiyorsa, bir gün gözümüzü yumunca da bizden eser
kalmayacak. Yani içinde bulundugumuz dünya bir rüya gibi silinip gidecektir. Insanlar
uykudadir, ölünce uyanirlar. O halde, simdi uyanmaya bakmali ve yol için azik
hazirlamali.
Evet:
Bir dakika içinde neler girer rüyama,
Yeller eser yerinde bu saltanatin ama!
***

Counter:

Hits heute: 436 | Hits gestern: 101 | Hits Tagesrekord: 2 775 | Hits gesamt: 22 993
Hits Tagesrekord: 2 775 -Hits pro Tag: 749,44-Hits pro Tag: 749,44
Klicks heute: 1 756 - Klicks gestern: 1 141 - Klicks gesamt: 268 339 - Klicks Tagesrekord: 14 771
Klicks pro Tag: 8 746,28 - Alter (in Tagen): 30,68 - Gezählt seit: 26. März 2018, 07:29

Lesezeichen:

Titel

Inhalt

Titel

Inhalt

Titel

Inhalt

Thema bewerten