Sie sind nicht angemeldet.

Karoglan

Super Moderator

 • »Karoglan« ist männlich

Beiträge: 496

Über mich:


KAROGLAN

Wohnort: Avusturya

Beruf: EBT-EIT

Hobbys: Bilgisayar,Teknik,islam,din,musiki

 • Nachricht senden

221

Sonntag, 24. Dezember 2017, 18:11

Peygamber Efendimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellem Yine Buyurdular


size amellerinizin en hayırlısı ve sevap bakımından en temiz olan
mertebelerinizi yükselten altın pırlanta infak etmekten ve harp
meydanında düşmanlarınızla çarpışmaktan daha hayırlı bir ameli haber
vereyim mi: diye sordu.


Ashab, Evet ya Rasulallah dediler.


Resülü Ekrem (s.a.v)


Allah (c.c) Hz.’lerini zikretmektir. Buyurdular( Hadis-i Şerif )

Karoglan

Super Moderator

 • »Karoglan« ist männlich

Beiträge: 496

Über mich:


KAROGLAN

Wohnort: Avusturya

Beruf: EBT-EIT

Hobbys: Bilgisayar,Teknik,islam,din,musiki

 • Nachricht senden

222

Sonntag, 24. Dezember 2017, 18:17

Peygamber Efendimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellem Buyurdular


"Kalpler demirin paslandığı gibi paslanır, onun cilası Kur’an okumak ve Allah’ı çok zikir etmektir. "( Hadis-i Şerif )

Karoglan

Super Moderator

 • »Karoglan« ist männlich

Beiträge: 496

Über mich:


KAROGLAN

Wohnort: Avusturya

Beruf: EBT-EIT

Hobbys: Bilgisayar,Teknik,islam,din,musiki

 • Nachricht senden

223

Sonntag, 24. Dezember 2017, 18:19

Peygamber Efendimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellem Buyurdular


“Bir şeyi çok seven, onu çok anar”( Hadis-i Şerif )

Karoglan

Super Moderator

 • »Karoglan« ist männlich

Beiträge: 496

Über mich:


KAROGLAN

Wohnort: Avusturya

Beruf: EBT-EIT

Hobbys: Bilgisayar,Teknik,islam,din,musiki

 • Nachricht senden

224

Sonntag, 24. Dezember 2017, 18:21

Peygamber Efendimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellem Buyurdular


“Allah şöyle buyurmuştur: ‘Ben kulumun Beni sandığı gibiyim ve Bana dua
ettiği, Beni zikrettiği zaman onunla beraberim. Kim Beni kendi nefsinde
zikrederse (içinden geçirirse), Ben de onu kendi nefsimde zikrederim
(içimden geçiririm). Kim Beni kalabalıkta, bir cemaat içinde zikrederse,
Ben de onu, ondan daha hayırlı bir cemaat içinde zikrederim. O, Bana
bir karış yaklaşırsa Ben ona bir arşın (adım) yaklaşırım. O Bana bir
arşın yaklaşırsa, Ben ona bir kulaç yaklaşırım. O Bana yürüyerek gelirse
Ben ona koşarak giderim. Kim Bana şirk koşmaksızın bir arz dolusu
günahla gelse, Ben de onu bir o kadar mağfiretle karşılarım.”( Hadis-i Şerif , Buhârî, Tevhid 15, 35,
50; Müslim, Zikir 2, hadis no: 2675, 4/2061, Tevbe 1; Tirmizî, Deavât
142, hadis no: 3598 )

Karoglan

Super Moderator

 • »Karoglan« ist männlich

Beiträge: 496

Über mich:


KAROGLAN

Wohnort: Avusturya

Beruf: EBT-EIT

Hobbys: Bilgisayar,Teknik,islam,din,musiki

 • Nachricht senden

225

Sonntag, 24. Dezember 2017, 18:22

Peygamber Efendimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellem Buyurdular


“Allah’ı unutarak lüzumsuz konuşmalara dalmayın. Çünkü Allah hatırlanıp
zikredilmeden yapılan uzunca konuşmalar, kalbi katılaştırır. Allah’tan
en uzak olan kimse, kalbi katı olandır.”( Hadis-i Şerif ,Tirmizî, Zühd, 62)

Karoglan

Super Moderator

 • »Karoglan« ist männlich

Beiträge: 496

Über mich:


KAROGLAN

Wohnort: Avusturya

Beruf: EBT-EIT

Hobbys: Bilgisayar,Teknik,islam,din,musiki

 • Nachricht senden

226

Sonntag, 24. Dezember 2017, 18:24

Peygamber Efendimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellem Buyurdular


“100 kere Sübhanellah, 100 kere Elhamdülillah, 100 kere Lâ ilâhe İllallah” de.( Hadis-i Şerif , Müsned:6/344)

Karoglan

Super Moderator

 • »Karoglan« ist männlich

Beiträge: 496

Über mich:


KAROGLAN

Wohnort: Avusturya

Beruf: EBT-EIT

Hobbys: Bilgisayar,Teknik,islam,din,musiki

 • Nachricht senden

227

Sonntag, 24. Dezember 2017, 18:26

Peygamber Efendimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellem Buyurdular


“Kabeye bakmak ibadettir, Anne-babanın yüzüne bakmak ibadettir,
Allah’ın kitabın bakmak ibadettir, Âlimle oturmak, yüzüne bakmak
ibadettir.”( Hadis-i Şerif , Deylemi,4/293/ h.no: 6864, Beyhaki, Şuabu’l-İman, 10/265, 266, Hakim

Karoglan

Super Moderator

 • »Karoglan« ist männlich

Beiträge: 496

Über mich:


KAROGLAN

Wohnort: Avusturya

Beruf: EBT-EIT

Hobbys: Bilgisayar,Teknik,islam,din,musiki

 • Nachricht senden

228

Sonntag, 24. Dezember 2017, 18:29

Peygamber Efendimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellem Buyurdular


"Âlimin nefesi zikir ve tesbihtir"( Hadis-i Şerif , Deylemi)

Karoglan

Super Moderator

 • »Karoglan« ist männlich

Beiträge: 496

Über mich:


KAROGLAN

Wohnort: Avusturya

Beruf: EBT-EIT

Hobbys: Bilgisayar,Teknik,islam,din,musiki

 • Nachricht senden

229

Sonntag, 24. Dezember 2017, 18:31

Peygamber Efendimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellem Buyurdular


"Allahü teâlâ cahilin bir günâhını affetmeden önce, âlimin kırk günâhını affeder."( Hadis-i Şerif ,Ebu Nuaym, Hatib)

Karoglan

Super Moderator

 • »Karoglan« ist männlich

Beiträge: 496

Über mich:


KAROGLAN

Wohnort: Avusturya

Beruf: EBT-EIT

Hobbys: Bilgisayar,Teknik,islam,din,musiki

 • Nachricht senden

230

Sonntag, 24. Dezember 2017, 18:32

Peygamber Efendimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellem Buyurdular


"Âlimin iki rekât namazı, cahilin bin rekâtından daha hayırlıdır."( Hadis-i Şerif , Şirazi)

Karoglan

Super Moderator

 • »Karoglan« ist männlich

Beiträge: 496

Über mich:


KAROGLAN

Wohnort: Avusturya

Beruf: EBT-EIT

Hobbys: Bilgisayar,Teknik,islam,din,musiki

 • Nachricht senden

231

Sonntag, 24. Dezember 2017, 18:34

Peygamber Efendimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellem Buyurdular


"Âlimlerin uykusu ibadettir."( Hadis-i Şerif , İ. Gazali, İ. Rabbani, T. Kurtubi muhtasarı)Âlimin sohbetinde bulunmak, bin rekât nafile namazdan üstündür.(İ. Gazali)

Karoglan

Super Moderator

 • »Karoglan« ist männlich

Beiträge: 496

Über mich:


KAROGLAN

Wohnort: Avusturya

Beruf: EBT-EIT

Hobbys: Bilgisayar,Teknik,islam,din,musiki

 • Nachricht senden

232

Sonntag, 24. Dezember 2017, 18:36

Peygamber Efendimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellem Buyurdular

"


Kişinin dini, arkadaşının dini gibidir. Kiminle dostluk ettiğinize dikkat edin!"( Hadis-i Şerif , Hâkim)


Karoglan

Super Moderator

 • »Karoglan« ist männlich

Beiträge: 496

Über mich:


KAROGLAN

Wohnort: Avusturya

Beruf: EBT-EIT

Hobbys: Bilgisayar,Teknik,islam,din,musiki

 • Nachricht senden

233

Sonntag, 24. Dezember 2017, 18:41

Peygamber Efendimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellem Buyurdular


Sevdiğini ölçülü sev, belki bir gün düşmanın olabilir. Kızdığına da ölçülü kız, belki bir gün dostun olabilir.”( Hadis-i Şerif , Tirmizî, Birr ve’s-Sıla, 60)

Karoglan

Super Moderator

 • »Karoglan« ist männlich

Beiträge: 496

Über mich:


KAROGLAN

Wohnort: Avusturya

Beruf: EBT-EIT

Hobbys: Bilgisayar,Teknik,islam,din,musiki

 • Nachricht senden

234

Sonntag, 24. Dezember 2017, 18:42

Peygamber Efendimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellem Buyurdular


''İki günü eşit olan zarardadır.''( Hadis-i Şerif , Deylemi , Hz. Ali den rivayetle

Karoglan

Super Moderator

 • »Karoglan« ist männlich

Beiträge: 496

Über mich:


KAROGLAN

Wohnort: Avusturya

Beruf: EBT-EIT

Hobbys: Bilgisayar,Teknik,islam,din,musiki

 • Nachricht senden

235

Sonntag, 24. Dezember 2017, 18:45

Peygamber Efendimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellem Buyurdular


“Nefsim elinde olan Allah’a yemin ederim ki hiçbiriniz, ben kendisine
babasından da evlâdından da daha sevgili olmadıkça iman etmiş olmaz.”( Hadis-i Şerif , Buhari, İman 7)

Karoglan

Super Moderator

 • »Karoglan« ist männlich

Beiträge: 496

Über mich:


KAROGLAN

Wohnort: Avusturya

Beruf: EBT-EIT

Hobbys: Bilgisayar,Teknik,islam,din,musiki

 • Nachricht senden

236

Sonntag, 24. Dezember 2017, 18:47

Peygamber Efendimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellem Buyurdular


"Size vermekte olduğu nimetlerinden ötürü Allah'ı sevin, beni de Allah beni sevdiği için seviniz."( Hadis-i Şerif , Tirmizi İhya'u Ulum'id-Din Huccetü'l-İslam, İmam Gazali, cilt. 4, s.594)

Karoglan

Super Moderator

 • »Karoglan« ist männlich

Beiträge: 496

Über mich:


KAROGLAN

Wohnort: Avusturya

Beruf: EBT-EIT

Hobbys: Bilgisayar,Teknik,islam,din,musiki

 • Nachricht senden

237

Sonntag, 24. Dezember 2017, 18:49

Peygamber Efendimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellem Buyurdular


"Hediyeleşin, birbirinizi sevin, "Birbirinize yiyecek hediye edin. Bu, rızkınızda genişlik hasıl eder (meydana getirir)."( Hadis-i Şerif , Kütüb-i Sitte, cilt 16, s.239)

Karoglan

Super Moderator

 • »Karoglan« ist männlich

Beiträge: 496

Über mich:


KAROGLAN

Wohnort: Avusturya

Beruf: EBT-EIT

Hobbys: Bilgisayar,Teknik,islam,din,musiki

 • Nachricht senden

238

Sonntag, 24. Dezember 2017, 18:52

Peygamber Efendimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellem Buyurdular


"Seven, sevdigine, sevdigini söylesin."


veya


"Biriniz kardeşini (Allah için) seviyorsa, ona sevdiğini söylesin."( Hadis-i Şerif , Ebû Dâvud, Edeb 122, (5124); Tirmizî, Zühd 54, (2393))

Counter:

Hits heute: 214 | Hits gestern: 101 | Hits Tagesrekord: 2 775 | Hits gesamt: 22 771
Hits Tagesrekord: 2 775 -Hits pro Tag: 749,46-Hits pro Tag: 749,46
Klicks heute: 1 411 - Klicks gestern: 1 141 - Klicks gesamt: 267 994 - Klicks Tagesrekord: 14 771
Klicks pro Tag: 8 820,42 - Alter (in Tagen): 30,38 - Gezählt seit: 26. März 2018, 07:29

Lesezeichen:

Titel

Inhalt

Titel

Inhalt

Titel

Inhalt

Thema bewerten