Karoglan Board

Tam Versiyon: Tasavvufi ve Dini Sohbet Vaaz "Amellerde ki derece farkının ahir zamanda tezahürü"
Şu anda tam olmayan bir versiyonun içeriğine bakıyorsunuz. Tam versiyon'a bakınız.
Tasavvufi ve Dini Sohbet Vaaz "Amellerde ki derece farkının ahir zamanda tezahürü"
Başağaçlı Raşit Tunca - Karoglan Hocanın Tasavvuf Sohbetleri

Tasavvufi ve Dini Sohbet Vaaz "Amellerde ki derece farkının ahir zamanda tezahürü"
Karoglan Başağaçlı Raşit Tunca'nın 19 Şubat 2019 VAAZI
Danke Smileys-56 Smileys-55